ES projektai

Projekto tikslas – diegti technologines ekoinovacijas metalo gaminių apdorojimo ir dažymo technologijoje, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. Siekiant metalo gaminių gamyboje atsisakyti medžiagų, kurių sudėtyje yra aplinkai ir žmogui pavojingų LOJ, numatoma metalo gaminių gamybos technologijoje įdiegti technologinius sprendimus, sudarančius galimybę formuoti metalo paviršiaus antikorozinę dangą, taikant metalo gaminių miltelinį dažymą.

   Vykdant projektą gamybinėje linijoje numatoma įdiegti pažangią, atitinkančią aukštus tokiai įrangai keliamus kokybės, efektyvumo reikalavimus gamybinę įrangą – miltelinio dažymo įrangą, tiltinį kraną, bėginę suvirinimo sistemą, frezavimo stakles, smėliavimo-šratavimo įranga.

   Naujos įrangos naudojimas metalo gaminių dažymui užtikrins efektyvų žaliavų panaudojimą, padidins darbo našumą, sumažins taršą. Miltelinis dažymas yra ekologiškas ir draugiškas aplinkai, nes sudėtyje neturi kancerogenų ir organinių lakiųjų dalelių (VOC). Miltelinis dažymas yra kokybiškiausias ir efektyviausias dažymo būdas, pasižymintis ilgaamžiškumu, geriausia apsauga nuo korozijos, bei atsparumu aplinkos poveikiui. Miltelinis dažymas yra gerokai greitesnis už šlapiąjį dažymą.

   Projektas yra įgyvendinamas pagal iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą veiksmų programos priemonę Eco-inovacijos LT+.

Projekto vykdytojas UAB NERMONAS, Į.k.: 302615657

Adresas: Eišiškių pl. 34, LT-02184, Vilnius, Lietuva

Projekto vykdymo pradžia: 2020-11-26

Projekto vykdymo pabaiga: 2023-08-03